Impresoj de Aleksandr Lebedev: Pri la partopreno en la 4-a Lingva trejnado

La 1-an – 4-an de majo 2019 en Jekaterinburgo okazis la 4-a Lingva trejnado. La orda numero sugestas, ke la aranĝo jam iĝis tradicia, kio estas ĝojiga. Nelacigebla Raja Kudrjavceva estis ĉefa kunordiganto de la aranĝo. Mi vizitis la trejnadon kiel lernanto de la kategorio «C», do rakontas vidpunkte de tiu ĉi rolo. Legu pli »

Urboj: 

Aranĝoj: 

Programo de la 4-a, Printempa Lingvotrejnado en Jekaterinburgo

La moto de la Printempa lingvotrejnado, esprimita per la versa linio de Nikolao Kurzens “Halti sur vojo al alto – signifas regliti”, estas bona kompaso, montranta al ĉiuj aliĝintoj vojon al perfektiĝo. Sube vi povos vidi la tagordon kaj la tutan instrŭhoraron de ĉi – jara lingvotrejnado por la grupoj A- , B-  kaj C-nivelaj. Legu pli »

Urboj: 

Aranĝoj: 

OSER-50

OSER-50
Informo № 2

Karaj amikoj! Tomsk invitas Vin!

01 - 05.05.2019

En printempa Tomsk ni festu la 40-jariĝon de Tomska E-klubo!
Komencantoj kaj E-kursfinintoj - speciala programo por vi: "Ekparolu ni!"
Новички и закончившие Э-курс в этом году - специальная программа для вас: "Давайте заговорим!"

Aranĝoj: 

La dua informletero de la 4-a, Printempa Lingvotrejnado en Jekaterinburgo

La organizantoj de la 4-a lingvotrejnado informas, ke ĝis nun estas registritaj 44 aliĝintoj al la aranĝo el 18 rusiaj urboj! Krome estas la bona novaĵo: ni sukcesis trakti la pripagon de la restado (loĝado+manĝado) en la sanatorio – profilaktorio “Bodrostj” en la urba administracio kaj malpliigi la pripagon por unu tago ĝis la sumo 1200 rubloj! Enloĝiĝi en la sanatorion eblos jam je la 9:00-a horo matene de la 1–a de majo kaj matenmanĝi je la 10-a kaj la 4-n de majo ni havos la vespetrmanĝon je la 19-a horo vespere. Legu pli »

Urboj: 

Aranĝoj: 

Printempa lingvotrejnado en Jekaterinburgo

Karaj geamikoj, la organiza grupo de la kvara lingvotrejnado invitas ĉiujn lernemajn esperantistojn por pliperfektigi siajn lingvokonojn kaj lingvokapablojn al la printempa kvartaga studprogramo en Jekaterinburgo!

En Jekaterinburgo sukcese okazis jam tri lingvotrejnadoj la unua – novembre de 2014, la dua – januare de 2016, kaj la tria – denove novembre de 2017. La kvara, ĉi – foje printempa, okazos dum majaj festoj, la 1-4 de majo de 2019.

Aranĝoj: 

Zamenhof - tago 2018 en Jekaterinburgo

La tradicia festa decembra kunveno de uralaj esperantistoj okazis ĉi - jare en Jekaterinburgo la 22-n de decembro en la Domo de Uralaj Popoloj. La Zamenhof - tagon aŭ la Tagon de la Esperanta libro partoprenis 19 homoj, el kiuj 17 estis jekaterinburganoj kaj du gastoj el najbaraj urboj : Lidija Jerofejeva el Niĵnij-Tagilo kaj Pavel Veselov el Tjumeno. La programo de la esperantista festo estis varia: kelkajn tagojn antaŭ la aranĝo  en la Domo estis organizita la ekspozicio de Esperantaj libroj. Legu pli »

Urboj: 

Aranĝoj: 

Decembra poezia marŝo en Volgogrado

Volgograda klubo '' Espero'' kun plezuro subtenis la projekton de REU “Decembra poezia marŝo de esperantistoj”.  Unue ni okazigis la voĉlegadon de Esperantaj poemoj dum nia komuna vizito de la unika privata “Muzeo de muzikiloj”, ekskurson en kiu ni mendis pli frue. Kaj post la ekskurso oni permesis al nia grupeto iom informi la ĉeestantan neesperantistan publikon pri nia lingvo kaj ĝia kreinto kaj deklami poeziaĵojn en Esperanto. Ni estis kvarope kaj havis insignojn sur la brusto. Ludmila Bikova emocie tralegis la faman verson de Zamenhof  ''Ho, mia kor' ''. Legu pli »

Klubkunveno post dudek jaroj

  Mirinde estas, ke ni ne povas antaŭdiri nian vivvojon. Tamen la vivsperto pruvas, ke ĉi tiu fakto faras nian ekziston sur la Tero pli brila, pli emociriĉa kaj diverskolora.Antaŭ multaj-multaj jaroj  en Niĵnij-Tagilo fondiĝis Esperanto-klubo “Renaskiĝo”, en 1986, se esti pli ĝusta.  Kiom mi memoras, kiel sekretario de la klubo, ni kunvenis tiam dum kvin jaroj vere aktive, ĉiuvendrede je la sepa horo vespere, en la kulturpalaco “Jubilejnij”. Ni kolektiĝis,  provis paroli Esperante. Ni sentis nin absolute feliĉaj, enirante en  Esperantujon. Legu pli »

Rezultoj de la tutrusia Esperanto-projekto de REU “Decembra poezia marŝo de esperantistoj”

Jen venis al la fino la anoncita tutrusia Esperanto-aktivaĵo “Decembra poezia marŝo de esperantistoj”, kiun ni dediĉis al la Zamenhof-tago kaj al la Tago de la Esperanta libro. La projekto celis unuigi diversurbajn esperantistojn kaj aktivigi Esperanto-agadon en regionoj, popularigi Esperanto-poezion, instigi legi Esperantan literaturon. Legu pli »

Baldur Ragnarsson (25 aŭgusto 1930 - 25 decembro 2018)

La 25-n de decembro 2018 forpasis Baldur Ragnarsson, tutmonde konata esperantisto el Islando, lingvoinstruisto, lerneja ĉefinspektoro, ano de Verkista Asocio de Islando. Li verkis islandlingve poemlibrojn kaj fakajn librojn pri la islanda lingvo. Baldur Ragnarsson lernis Esperanton kiel gimnaziano en1949 kaj aktivis movade (lande kaj internacie) ekde 1952, estis Prezidanto de Islanda Esperanto - Asocio dum multaj jaroj kaj estrarano de UEA pri kulturo kaj eduko en 1980 – 86, vicprezidanto de UEA  en 1980 – 83, prezidanto de Belartaj Konkursoj de UEA en 1975 – 1985. Legu pli »

Irina Gonĉarova. Esperanto-instruistoj de Rusio

Irina Gonĉarova

Naskiĝdato: 10.11.1951

Jaro de esperantistiĝo: 1967

Loĝloko: urbo Odincovo, Moskva provinco, Rusio

Profesio: instruisto de Esperanto

Instruista kvalifiko:
diplomo de Moskva ŝtata pedagogia instituto je la nomo de V. I. Lenin, specialeco: instruisto pri la rusa lingvo kaj literaturo;
Dokumento de la Akademio internacia de la Sciencoj (AIS) San Marino, la fako: neekzaktaj sciencoj;
Legu pli »

Ural-Siberia regiona aktivaĵo “Libroj, kiujn ni legas”

Rezultoj de la Ural-Siberia regiona aktivaĵo “Libroj, kiujn ni legas”

Verkado, same kiel parolado, apartenas al aktivaj formoj de lingvouzado. Tial la pasinta Ural-Siberia regiona reta aktivaĵo “Libroj, kiujn ni legas” celis unuavice “inspiri libroŝatantojn al legado de libroj en Esperanto, popularigi interesajn librojn, entuziasmigi legantojn por verkado de komentarioj kaj recenzoj pri legataj aŭ legitaj verkoj”. Nemalgrava fakto estas, ke ni dediĉis ĝin al la 159-jara naskiĝdatreveno de Ludoviko Zamenhof kaj al la Tago de la Esperanta literaturo. Legu pli »

Aranĝoj: 

Aleksandro Melnikov. Esperanto-instruistoj de Rusio

Profesoro Melnikov afable respondis demandojn de Vladimir Opletajev. Liaj rememoroj pri multjaraj spertoj instrui Esperanton en – kaj eksterlande estas utila informa kaj edifa rakonto ne nur por instruantoj de Esperanto sed ankaŭ por ĉiuj scivolemaj legantoj, kiuj ŝatas legi aŭtentajn materialojn. La mallongigo“E-“ en la teksto signifas „io rilata al Esperanto: lingvo, movado, homoj, kutimoj ktp.“

Aleksandro Melnikov

Novojarsk-2019

Karaj amikoj! Denove ni renkontos Novan Jaron en Krasnojarsko! 31.12.2018 - 5.01.2019 Se vi ne volas enui hejme dum longaj vintraj ferioj, bonvenon al la renkontiĝo Novojarsk-2019! Jam tradicia Siberia Novjara renkontiĝo invitas vin!

Aranĝoj: 

Renkontiĝo de Amikoj-14

Almanaŭ unu fojon en la vivo oni devas ekvidi malproksiman sed nekredeble belan teron - Kamĉatka! Unika ebleco fari tion en la grupo de samideanoj, sub esperanto-flago! Ni invitas kuraĝulojn al nia adventuro kaj promesas multajn interesajn aferojn: vi vidos vulkanojn kaj oceanon, manĝos diversajn fiŝojn kaj kaviaron, flaros liberajn ventojn!

RA: 

Paĝoj

Abonu al Ural-Siberia Esperantista Movado RSS