EsPrimo-11

Urboj: 

EsPrimo: 

EsPrimo - 11

Informletero 1

Ural-Siberia esperantista renkontiĝo EsPrimo en majo de la pasinta jaro sukcese trapasis la dekfojan rubikonon. Ĝi fariĝis en la lasta jardeko tradicia renomita regiona jarkunveno de esperantistoj, ŝatata kaj volonte vizitata, kun propra stilo kaj tradicioj. La iniciata grupo de ural-siberiaj esperantistoj: Katerina Arbekova (Novosibirsk), Raja Kudrjavceva (Jekaterinburg), Aleksandr Osincev (Jekaterinburg), Pavel Veselov (Tjumenj) responde al deziro de multaj samregionanoj daŭrigi la tradicion de printempaj renkontiĝoj anoncas preparojn al EsPrimo-11.

La Organizan teamon eniris:
Raja Kudrjavceva – (REU – reprezentanto en Uralo): kunordiganto de la programo, informado, kontaktoj kun aliĝintoj, kulturaj aranĝoj.
Katerina  Arbekova – (Prezidanto de Novosibirska esperantista klubo, iniciatinto kaj organizanto de RA): informado, financoj, hotelo, turisma kaj sporta programoj.
Aleksandr Osincev – (Prezidanto de Jekaterinburga esperantista klubo): klerigaj kaj kulturaj programoj.
Darja Zelenina – (Aktivulino de Ĉelabinska esperantista grupo, kursgvidanto dum SES-2014 en Rusio):  lingvaj kaj kulturaj programoj.
Roman Jefremov – (Aktivulo de Glazova esperantista grupo) : lingvaj kaj sociaj ludoj kaj kulturaj programoj.
Pavel Veselov – (Prezidanto de Tjumena esperantista klubo): teknika, komputila kaj reta servoj.
Marina Stepaĉova (Aktivulino de Tjumena esperantista klubo) - kulturaj programoj dum la renkontiĝo.

Ĉi-jare EsPrimon gastigos Ĉelabinsk – la ĉefurbo de la Suda Uralo, grava industria, scienca, kultura centro, bone atingebla per busoj, trajnoj kaj aviadiloj. Nun estas traktataj loĝeblecoj en hotelo kun relative moderaj prezoj por luado de kunvensalono, loĝĉambroj kaj trifojaj manĝoj. Komence de marto estos komunikitaj ĉiuj konkretaj detaloj kaj prezoj.

Tempo kaj daŭro de la renkontiĝo
01. – 04. de majo 2015

Temo de la renkontiĝo: “La vojo, kiun ni sekvas”

Esperanto estas unika demokratia komunikilo kaj pontolingvo kunliganta homojn sendepende de ilia nacia, ŝtataneca, religia apartenoj. Ĉiu esperantisto elektinte iam la vojon de Esperanto faras komence unuajn paŝojn, poste evoluas kaj perfektiĝas lingve kaj movade, identigas sin kun la internacia komunumo, trovas novajn agadkampojn, alproprigas ecojn de homo kultura, inteligenta, tolerema, bonfara. La organizantoj de EsPrimo-11 alvokas ural-siberianojn trakti varian temaron reflektantan la vivon de esperantistoj el pluraj vidpunktoj: motivoj por lerni Esperanton, emancipiĝo pere de Esperanto, regiona kaj internacia kunlaboroj, intelektaj interŝanĝoj ktp. La tutmonda internacia esperantista komunumo vivas en 2015 kadre de la Jaro “Montevideo 60”, kies pinto estos la 100a Universala Kongreso de Esperanto kun ĝia kulturologia temo “Lingvoj, artoj kaj valoroj en la dialogo inter kulturoj”. En Rusio startis la Jaro de literaturo, kiu povas sugesti ankaŭ al esperantistoj interesajn agadkampojn. En julio esperantistojn de nia lando bonvenigas en Ĉeboksaro Rusiaj Esperanto-Tagoj logante gastojn per la promesplena titolo “Multlingva Rusio”. Ni esperas, ke ankaŭ EsPrimo-11 mejloŝtone kaj reliefe markos la vojon, kiun sekvas esperantistoj de Ural-Siberia regiono.

La Organiza teamo bonvenigas ĉiujn partoprenontojn anticipe prepari kaj aktive oferti al la ĝenerala programo interesajn diverstemajn programerojn.
Ĉiuj dezirantoj partopreni EsPrimon-11 povas aliĝi nur rete pere de la paĝaro “Ural-Siberia esperantista movado” pleniginte la retan formularon. La aliĝintoj devas en marto-aprilo konfirmi sian partoprenon en la renkontiĝo sendinte aliĝkotizon al la Organiza teamo. Aliĝkotizo por la unua aliĝperiodo (ĝis 01.04.2015) estas 400 rub., por la dua aliĝperiodo (ĝis 30.04.2015) estas 600 rub. Surloke pagota aliĝkotizo – 800 rub. La aliĝkotizo estas destinita por aktualaj organizaj elspezoj kaj antaŭmendoj kaj ne estas repagenda al nevenintoj en Ĉelabinskon.

Vi povas skribi rete al la adreso: EsPrimoatural-sib.org

Raja Kudrjavceva:  tel. +7-922-298-20-21, (h) +7 (343) 278-08-95
Katerina Arbekova: tel. +7-913-921-94-98
Pavel Veselov:  tel. +7-922-480-11-51

Ni renkontiĝu en Ĉelabinsk!

Komentoj

Mi estas ege gxoja, ke fine

Mi estas ege ĝoja, ke fine oni anoncis lokon kaj tempon de EsPrimo-11, kion mi atendis delonge. Kaj ke ĝi okazos ĝuste en Ĉelabinsk, kion mi volis. Mi planas partopreni kaj kontribui, eble ne sola el Jalto. Verŝajne mi venos la regionon pli frue kaj lasos ĝin la 9-an, ĉar kiel aktiva ŝtonŝatanto (kolektanto de mineraloj) planis viziti Uralon kaj jen aperis bona ebleco partopreni ankaŭ la E-renkontiĝon. Aparte pri mia hejmpaĝo - mi ne renovigis ĝin jam du jaroj, ĉar estis tre okupita de E-agado en Ukrainio.

Kara Jefim,kaj mi tre ekĝojis

Kara Jefim, ankaŭ mi tre ekĝojis, ekvidinte vian nomon en la listo de la aliĝintoj! Simple estas bonege! Mi esperas, ke ni ĉiuj fruktodone kunlaboros por ke "EsPrimo-11" iĝu sukcesa kaj neforgesebla E-renkontiĝo. Vi povos veni en Uralon pli frue kaj gasti en Jekaterinburg. Espereble ni vidos ĉi-tie ankaŭ Anĵela kaj ankaŭ ŝi per sia aktiva ĉeesto plibeligos la aranĝon!

Aldoni novan komenton

Komentoj el VKontakte