Kongresoj

Per Esperanto al la Olimpikoj en Brazilo

“Mi havas la revon ...”,- povis mi rediri la vortojn de Martin Luter King ĝis aŭgusto de 2016. Kaj kvankam miaj pensoj ne estis tiom grandskalaj kaj grandsignifaj, sed... mi havis la revon. Kiam mi estis malgranda knabino, mi ŝategis spekti per televido la Olimpiajn ludojn kaj mergiĝi dum du-tri semajnoj en la mondan feston de sporto, mi ĝuis feston de la vivo, feston de korpe kaj spirite fortaj homoj. Mi saltis ĝis plafono pro ĝojo kaŭze de venko de rusiaj sportistoj! Mi sentis min tre feliĉa, kun larmoj sur miaj okuloj mi kantis nian himnon kaj fieris pri nia lando. Legu pli »

Aranĝoj: 

Impresoj pri la UK en Nitro kaj la somera vojaĝo

Al mi ŝajnas, ke preskaǔ ĉiu ŝatas someron. Kaj se ni havas feriojn somere, ni kutime planas ion interesan. Ne ĉiam niaj planoj realiĝas, tamen fojfoje ni sukcesas pasigi nian ripozon interese kaj utile. Preskaǔ por ĉiu esperantisto gravas vojaĝi kaj partopreni iun esperantistan aranĝon. Kio min koncernas, mi kaptis la eblecon partopreni ĉi-jare la UK en Nitro, Slovakio. Certe, la vojo estas tre longa kaj ne malmultekosta, do mia edzo Sergej kaj mi decidis pasigi niajn feriojn ne nur en Nitro, tamen ankoraǔ du semajnojn en la kuracloko Bojnice, kiu troviĝas ne tro malproksime de Nitro. Legu pli »

Aranĝoj: 

Eŭropa Junulara Evento “EYE-2016” en Strasburgo

En majo la franca urbo Strasburgo, kiu lokiĝas apud la franca-germana limo, akceptis la Eŭropan Junularan Eventon ĉe la Eŭropa Parlamento. La aranĝon partoprenis proksimume 7500 homoj el 39 eŭropuniaj kaj najbaraj landoj. La ĉefa celo de la aranĝo estis doni al diversaj eŭropaj organizoj eblon rekte sin turni al parlamentanoj kaj proponi al ili siajn ideojn por pli justa kaj progresoplena vivo en Eŭropo. Mi havis feliĉon partopreni tiun ĉi tuteŭropan junularan kunvenon kiel reprezentanto de TEJO, kaj nun mi volonte konigos al vi miajn impresojn. Legu pli »

Aranĝoj: 

UK en Lillo iĝis historia turnopunkto por la junularo

Oni ofte aŭdas opinion, ke la junularo ne ŝatas partopreni Universalajn Kongresojn. Mi volas neniigi tiun miton, raportante pri la agado de la gejunuloj dum la 100-a UK en Lillo.

La jubilean UK partoprenis junaj esperantistoj el ĉiuj anguletoj de la mondo. Pluraj estis denaskuloj – la plej juna aĝis nur kelkajn monatojn - kaj venis al la kongreso kun siaj gepatroj. Kelkaj venigis siajn familianojn, ankoraŭ neesperantistojn, por montri la etoson kiu ŝvebas en la aero dum niaj internaciaj eventoj kaj montri la funkciadon de nia lingvo en la praktiko. Legu pli »

Aranĝoj: 

Ni vojaĝis ...

Ok uralaj esperantistoj partoprenis julie-aŭguste de 2015 la jubilean 100-an Universalan Kongreson de Esperanto en la nordfranca urbo Lillo. Ses personoj el Jekaterinburg, Ĉeljabinsk, Surgut, Tobolsk apartenis al la rusia esperantista grupo, kolektiĝinta el reprezentantoj de diversaj regionoj kaj urboj kaj gvidita de Svetlana Smetanina, REU-prezidanto. Vi povas nun legi ĉiujn miajn vojaĝnotojn,  felietone prezentitajn septembre  en la Ural-Siberia esperantista dissendolisto. Legu pli »

Urboj: 

Aranĝoj: 

“Teo kaj amo”: festivalaj notoj

Kaoso el sentoj, emocioj kaj impresoj. Aro da atestiloj, donacoj, fotoj, kaj aĉetitaj memoraĵoj. Ordigo de hejmaj kaj laboraj aferoj. Sopirado... Sonĝoj... Nur verda teo povas trankviligi animon. Akvo bolas en kruĉo, mi prenas ĉinan te-skatolon, enspiras subtilan aromon de longjing-folioj, imitante te-ceremonion, infuzas la teon. Unu taso, alia... Mi estas kvieta. Legu pli »

Aranĝoj: 

Ĉambro de l’ poetoj dum la 70-a IJK

Poezio estas muziko de animo. Ĝi estas torento el sentoj, brizo el pensoj, granda sekreto kaj krio samtempe. Ĝi estas mirindaĵo!…

Dum la antaŭlasta vespero de la IJK en Fortalezo esperantistoj havis tiun belegan eblecon fordroni en la magian etoson el sentoj, vortoj, pensoj kaj admira silento. La 23-an de julio por ĉiuj partorenantoj de la kongreso malfermis sian pordon “Ĉambro de l' poetoj”.

Legu pli »

Aranĝoj: 

Mia vojaĝo al FESTO

Nia vojaĝo, de mi kaj mia fratino,  al Esperantujo fakte komenciĝis de la vizito de ne esperanto-parolantaj amikoj. Mia rusa amiko nuntempe loĝas kaj skribas doktoran disertacion en Germanio, kaj li invitis min. En Berlino ni renkontiĝis kun li kaj lia amiko. Per bicikloj ni, Arkadij kaj Henning traveturis verŝajne la tutan Berlinon kaj ege impresiĝis! Unue ĉar germanoj ŝparas energion kaj ne uzas ĝin, kiam ne estas bezonate. Ekzemple, en la porĉo lumas nur dum kelkaj minutoj kaj poste la lumo aŭtomate  malŝaltiĝas. En la trajnoj pordoj malfermiĝas nur se vi premas la butonon. Legu pli »

Aranĝoj: 

Impresoj pri IJK-68 en Hanojo / Mirinda Vjetnamio!

Sergeo en rusa popola vestaĵo kun vjetnamia esperantistino en la nacia virina vestaĵo "aozaj"

Ĉi-jare mi partoprenis en Internacia Junulara Kongreso (IJK-68), kiu okazis en  Hanojo, ĉefurbo de Vjetnamio. Tiu ĉi kongreso estis unua granda internacia Esperanto - evento por mi.

Vjetnamio estas mirinda lando kun belega naturo, afablaj kaj bonkoraj homoj. Ĝi  tre impresis min..
La lando troviĝas en la sud-okcidenta parto de Azio, en hindoĉina duoninsulo. Ĝi havas limojn kun Ĉinio, Laoso kaj Kamboĝo. Oni opinias, ke Vjetnamio estas la plej sendanĝera lando en Azio, kaj la urbo Hanojo estas plej sendanĝera loko en la tuta mondo. Legu pli »

Aranĝoj: 

Mia unua IJK: neebla, nekredebla, neevitebla

...La historio de mia esperantistiĝo estas longa, komplika kaj enua. Mi ĉiam interesiĝis pri la lingvo, sed ĝi ne aspektis tiom utila, kiom aliaj fremdaj lingvoj (ekzemple, la angla: ĝin parolas pli da homoj eĉ en mia provinca industria urbo milojn da kilometroj for de Eŭropo, oni povas komunikiĝi kun eksterlandanoj per ĝi, legi interesajn materialojn en interreto, enspezi monon, finfine), kaj mi lernis ĝin tute malrapide. Legu pli »

Aranĝoj: 

Internacia Junulara Kongreso en Kijivo

Mi kredas, tiun ĉi IJKon ni rememoros dum longa tempo. Ĉiuj partoprenintoj havas la proprajn kialojn por tio. Tamen nun mi ne volus paroli pri minusoj de la kongreso, kiuj estas neeviteblaj dum iu ajn aranĝo. Mi opinias, ke oni jam sufiĉe kritikis la organizadon, la programon, la bazejon, la manĝejon... Tamen malgraŭ ĉio mi ricevis en la kongreso ege pozitivajn impresojn kaj emociojn, kiujn mi havas ĝis nun. Ĝuste pro tio ĉiuj malbonpunktoj estis nerimarkeblaj jam en Kijivo. Kaj nun estas simple amuze rememori pri ili. Legu pli »

Aranĝoj: 

Eŭropa vojaĝo (somero 2010)

Mia vojaĝo komencis je la 9-a de aŭgusto kaj finis je la 1-a de septembro..mi feriis..Tamen kiam ĉiuj demandas min nun : « Kiel vi ripozis ? » mi parolas..ke pli ĝuste diri ke tio estis interesa aventuro! Dum ĉi tiu tempo mi vizitis Pollandon, Germanion, Francion, Andoron, Hispanion (Barcelono), Avstrion kaj certe Italion kie okazis Italan kongreson. Tiel multe landojn...certe signifas multe impresojn.

Aranĝoj: 

Abonu al RSS - Kongresoj