Programo de la 4-a, Printempa Lingvotrejnado en Jekaterinburgo

Urboj: 

Aranĝoj: 

La moto de la Printempa lingvotrejnado, esprimita per la versa linio de Nikolao Kurzens “Halti sur vojo al alto – signifas regliti”, estas bona kompaso, montranta al ĉiuj aliĝintoj vojon al perfektiĝo. Sube vi povos vidi la tagordon kaj la tutan instrŭhoraron de ĉi – jara lingvotrejnado por la grupoj A- , B-  kaj C-nivelaj.Tagordo de la 4-a Lingvotrejnado

 

A-grupo

B-grupo

C-grupo

 

La 1-a de majo

8.00 – 10.00

Alveturo de la partoprenantoj, enloĝiĝo en la sanatorion.

8.00 – 10.00

10.00 – 11.00

Matenmanĝo

10.00 – 11.00

11.00 – 12.00

Registrado de la partoprenantoj.

11.00 – 12.00

13.00 – 14.00

Tagmanĝo

13.00 – 14.00

14.00 – 15.00

Solena malfermo de la 4-a Lingvotrejnado

14.00 – 15.00

15.00 – 16.00

Ni lernas Esperanton /lecionoj kun Andrej Grigorjevskij/ ĝis 18.30

Kiel plibonigi nian lingvan nivelon /Ilija Gnusarjov/

15.00 – 16.00

16.00 – 17.00

Konversacia rondo /Irina Gonĉarova/

La unua periodo de Esperanto-literaturo /Ilija Gnusarjov/

16.00 – 17.00

17.10 18.10

Gramatiko ŝerce kaj lude /Olga Ŝilajeva/

Laboratorio. Tradukarto 1. /Irina Gonĉarova/

17.10 18.10

18.15 19.00

Mia sperto riĉigi la vortprovizon /Aleksandr Mitin/

18.15 19.00

19.00 – 20.00

Vespermanĝo

19.00 – 20.00

20.00 – 22.00

Amika vespero, interkonatiĝo /Raja Kudrjavceva/

20.00 – 22.00

22.00 – 24.00

Vespera luda programo

22.00 – 24.00

La 2-a de majo

9.00 – 10.00

Matenmanĝo

9.00 – 10.00

10.00 – 11.00

Ni lernas Esperanton /lecionoj kun Andrej Grigorjevskij/

Aŭdkompreno(respondoj al la demandoj pri aŭditaj tekstoj laŭ modelo de la parola parto de KER–ekzameno) /Irina Gonĉarova/

La dua periodo de Esperanto-literaturo /Ilija Gnusarjov/

10.00 – 11.00

11.00 – 12.00

Lingva ludo “Mediakompostisto” /Petro Fedosov/

11.00 – 12.00

12.00 – 13.00

Proverboj por ĉiu tago /paroliga, Olga Ŝilajeva/

La tria periodo de Esperanto-literaturo /Ilija Gnusarjov/

12.00 – 13.00

13.00 – 14.00

Tagmanĝo

13.00 – 14.00

14.30 – 16.00

Ni lernas Esperanton /lecionoj kun Andrej Grigorjevskij/ ĝis 18.30

Legado kaj pridiskuto de la rakonto “Celstacio” de Czeslaw Ostankowicz /Ilija Gnusarjov/

Laboratorio. Tradukarto 2. /Irina Gonĉarova/

14.30 – 16.00

16.10 – 17.20

Ni verku la gazeton de Lingva trejnado /Olga Ŝilajeva/

La kvara periodo de Esperanto-literaturo /Ilija Gnusarjov/

16.10 – 17.20

17.30 19.00

Intelekta ludo “Ĉies ludo” /Aleksandr Mitin/

17.30 19.00

19.00 – 20.00

Vespermanĝo

19.00 – 20.00

20.00 – 22.30

Prezentaĵo “Teo kaj Amo” – pli ol festivalo de Esperanto – filmoj”. Spektado de la premiitaj filmoj. Teumado akompane de nacia ĉina muziko /Olga Ŝilajeva/

20.00 – 22.30

22.30 – 24.00

Komuna kantado akompane de gitaro /Sergej Kumkov, Konstantin Ĥlizov/

22.30 – 24.00

La 3-a de majo

9.00 – 10.00

Matenmanĝo

9.00 – 10.00

10.00 – 11.00

Ni lernas Esperanton /lecionoj kun Andrej Grigorjevskij/

Reĝo, kiu reĝis dum sep tagoj” (paroliga leciono) /Olga Ŝilajeva/

La kvina periodo de Esperanto-literaturo /Ilija Gnusarjov/

10.00 – 11.00

11.00 12.00

Literatura ludo “Kial oni ne diras?” /Petro Fedosov/

11.00 12.00

12.00 – 13.00

Movada horo (movadhistoria, paroliga) /Olga Ŝilajeva/

12.00 – 13.00

13.00 – 14.00

Tagmanĝo

13.00 – 14.00

14.30 – 16.00

Ni lernas Esperanton /lecionoj kun Andrej Grigorjevskij/ ĝis 18.30

Legado kaj pridiskuto de la rakonto “Zozo, la dek sepa regulo de la Fundamento” de Louis Beaucaire /Ilija Gnusarjov/

Aŭdkompreno(respondoj al la demandoj pri aŭditaj tekstoj laŭ modelo de la parola parto de KER-ekzameno) /Irina Gonĉarova/

14.30 – 16.00

16.15 – 17.30

Lernu la lingvon per Esperanto-kantoj”/Konstantin Ĥlizov/

16.15 – 17.30

17.45 – 19.00

Fajnaĵoj kaj nuancoj de bildpriskriboj /Irina Gonĉarova/

Esperanto-literaturo ekde 1993 jaro /Ilija Gnusarjov/

17.45 – 19.00

19.00 – 20.00

Vespermanĝo

19.00 – 20.00

20.00 – 20.45

Rakonto pri la studado en la fakultato de Esperantologio kaj interkingvistiko en Poznana universitato /Ilija Gnusarjov/

20.00 – 20.45

21.00 – 22.30

Komuna koncerto de la partoprenantoj de la aranĝo /Konstantin Ĥlizov, Sergej Kumkov/

21.00 – 22.30

22.30 – 24.00

Vespera luda programo

22.30 – 24.00

La 4-a de majo

9.00 – 10.00

Matenmanĝo

9.00 – 10.00

10.00 – 11.00

Ni lernas Esperanton /lecionoj kun Andrej Grigorjevskij/

Mia sperto riĉigi la vortprovizon /Aleksandr Mitin/

Fajnaĵoj kaj nuancoj de bildpriskriboj /Irina Gonĉarova/

10.00 – 11.00

11.10 – 12.15

Literatur-kultura kvizo /Ilija Gnusarjov/

11.10 – 12.15

12.15 – 13.00

Enmanigo de certigiloj de la 4-a Lingvotrejnado kaj solena fermo de la aranĝo

12.15 – 13.00

13.00 – 14.00

Tagmanĝo

13.00 – 14.00

14.00 – 18.30

Ekskurso tra la urbo

14.00 – 18.30

19.00 – 20.00

Vespermanĝo

19.00 – 20.00

20.00

Adiaŭo kaj disveturo de la partoprenantoj

20.00

 

Komentoj

Bela programo! Mi deziras, ke

Bela programo! Mi deziras, ke ĝi estu sukcese efektivigota. Kuraĝon kaj belajn majajn tagojn!

Aldoni novan komenton

Komentoj el VKontakte