EsPrimo-9

Urboj: 

EsPrimo: 

Bonvenon al "EsPrimo-9"

Karaj geamikoj! Ni invitas vin partopreni la tradician regionan Ural-Siberian renkontiĝon "EsPrimo-9", kiu ĉi-jare okazos en Tjumeno la 2-an – 4-an de majo.

La ĉefa temo de la renkontiĝo estos "Esperanto en la vivo" kaj lige kun tiu ĉi temo ni planas riĉan programon, kiu interesos kaj komencantojn, kaj spertulojn.
En la programo estas planataj: diskutrondo pri la ĉefa temo kaj prelegoj de spertaj esperantistoj, lingvaj kaj sportaj ludoj, artaj kaj koncertaj vesperoj, speciala programero-konkurso por komencantoj, dancoj, kantoj, ekskurso tra Tjumenj kaj ankaŭ interesega programero, kiu nomiĝas "Peĉakuĉo". Tio estas prezentadmetodo, en kiu la prezentanto rajtas montri nur 20 bildojn kaj paroli nur dum po 20 sekundoj pri ĉiu bildo (do 6 minutojn 40 sekundojn entute). La formo estas tre taŭga por rapida diskonigo de novaj ideoj kaj projektoj, interalie artaj kaj modaj – sed ankaŭ sciencaj. Alivorte, eblas rakonti pri io ajn. Ni invitas ĉiujn partopreni "Peĉakuĉon" kaj veni al EsPrimo kun via prezentaĵo. Rakontu al ĉiuj pri via ŝatokupo, laboro, vojaĝo, - ne forgesante la ĉefan temon "Esperanto en la vivo"!

Ni planas ankaŭ okazigi dum la renkontiĝo fotoekspozicion pri la ĉefa temo. Partopreni ekspozicion povas ĉiu deziranto, eĉ se vi ne sukcesos ĉeesti la renkontiĝon, vi povas do sendi viajn fotojn al iu el la organizantoj. Kaj tiuj fotaĵoj nepre aperos en nia ekspozicio.

Iniciatinto de EsPrimo-9 estas Tjumena esperantista klubo “Revo”, kiu en 2013 festas sian kvardekjariĝon. Dum kvar jardekoj nia klubo aktivas en la urba kaj regiona skaloj. Eksaj membroj de la klubo vivas nun en tre diversaj anguloj de la mondo. La printempa renkontiĝo estas grava preteksto por pli emfaza pritrakto de la trairita vojo kaj por akcepto de novaj celoj kaj agaddirektoj.

Tempo:

alveno de partoprenantoj – 2-an de majo ĝis 12-00. Poste – komuna veturado al bazejo (memstara atingado ege malfacilas, se vi venos ne per propra aŭto) kaj komenco de la aranĝo.

3-an de majo – plena tago en la bazejo.

4-an de majo – dematene veturo al Tjumeno, duontaga ekskurso tra la urbo, ebla forveturo – posttagmeze.

Loko kaj kondiĉoj: la porinfana bazejo "Raduga" ("Ĉielarko") apud Tjumenj, kiu situas en pina arbaro sur bordo de rivero, tamen nemalproksime de la urbo. Oni proponas al ni loĝadon en komforta duetaĝa domo, en tri-, kvar-, kvinlitaj ĉambroj kun duŝejo en la etaĝo. En aparta konstruaĵo situas manĝejo kaj halo.
Bazejo Bazejo Bazejo

Kotizoj kaj prezoj: loĝado por unu diurno kun 3-foja manĝado – 1100 rubloj. Manĝado parte kaj aparte de loĝado ne mendeblas. Memzorga manĝado ne eblas, ĉar apud la bazejo mankas vendejoj kaj ene de la bazejo forestas kondiĉoj por kuiri.


Aliĝkotizoj: 1-a aliĝperiodo (ĝis 15.03) – 400 rubloj, 2-a aliĝperiodo (ĝis 15.04) – 500 rubloj, poste kaj surloke – 600 rubloj. Rabato por pensiuloj kaj studentoj – 100 rubloj. Infanoj ĝis 14 jaroj – senpage.

Pagi aliĝkotizon vi povas per kelkaj manieroj:
1. Per bankaŭtomato de la banko “Russkij Standart” al la karto numero 5100 9298 2436 9068 (sen superpago).
2. En telefonvendejo “Svjaznoj” al la konto numero 2989-364-413-368 (sen superpago, se vi elektos “пополнение карты связной-банк”).
3. Per poŝtelefona transdono (por tenantoj de la kartoj “Sberbank Rossii”): Sendu sms al numero 900 kun teksto “перевод 9224801151 XXX”. Anstataŭ XXX skribu vian sumon. Eblas superpago!
4. Per Yandex-mono al la konto numero 4100143445779 (revo-tek@ya.ru). Sistemo mem indikos superpagon.
5. Per "Webmoney" al la kontoj R051162412310 aŭ Z841315191536. Sistemo mem indikos superpagon.
Indiki nomon de ricevanto ne necesos.

Post via transpago bonvolu informi la organizantojn per elektronika letero kun la indiko de viaj persona nomo, familinomo kaj pagmaniero, ke vi sendis al ni monon.

Kun plezuro kaj danko ni akceptos viajn proponojn pri la programo de EsPrimo-9.

Kontaktu nin:
Pavel Veselov (teknika parto): +7-922-480-11-51, esprimo@ural-sib.org
Marina Stepaĉova (programo): +7-912-997-3418, mstepacheva@mail.ru
Tatjana Veselova (financoj): financoj@ural-sib.org


Ni atendas vin!

Aldoni novan komenton

Komentoj el VKontakte