Aldoni novan komenton

Impresoj de Irina Gonĉarova: La 4-a Lingvotrejnado en Jekaterinburgo: nove kaj denove

Urboj: 

Aranĝoj: 

Forkuras en historion de Rusia Esperanto-movado la superbaj tagoj de la 4-a Lingvotrejnado, pasinta la 1-4-an de majo 2019 en Jekaterinburgo. Rapidu ni kapti rememorojn, kiuj neniam lasos nin, sed certe perdos sian emocian freŝecon malantaŭ ĉiutagaj aferoj kaj aliaj Esperanto-okazintaĵoj.… 

Estis speciala evento de multaj vidpunktoj. 
La unuan fojon Raja Kudrjavceva — la ĉefa motoro de la aranĝo — restis sen apogo de sia amiko kaj fidela samregiona kunlaboranto Vladimir Opletajev, elstara profesia lingva instruisto kaj metodikisto, kunordiganto de la lernaj programoj de ĉiuj antaŭaj jekaterinburgaj lingvotrejnadoj. La unuan fojon la trejnado pasis en nova ejo, tre problema vidpunkte de kontaktoj kun la administraro — kio multe malfaciligis la organizajn taskon de Raja, kiu ĉi-foje ja estis devigita kunordigi ankaŭ la instruan programon. La unuan fojon MEA MASI subtene proponis sin kiel kunorganizanton, anoncis en marto la aranĝon dum MASI-renkontiĝo APERo-13 kiel vizitindan ankaŭ pro MASI-kunlaboro, venis dekope kaj okazigis 25 (!) programerojn el 44 kaj aliajn aktive konsumadis. La unuan fojon por B kaj C-lingvonivelaj grupoj okazis priliteratura kurso kaj trejnado por prepariĝo al parola parto de KER-ekzameno. La unuan fojon la programon kontribuis la stelo el la lasta glora periodo de la sovetia, postsovetia kaj internacia Esperanto-movado Andrej Grigorjevskij kaj la leviĝanta stelo de la nuntempa rusia kaj internacia Esperanto-movado Ilja Gnusarjov. Finfine, la unuan fojon ĉiuj partoprenantoj, krom kutimaj disdonaĵoj kaj regalaĵoj, ricevis la bildkarton kun la ĉarma erinaco — simbolo de la aranĝo. Tamen ne la unuan, sed la kvaran fojon la Lingvotrejnado en Jekaterinburg pasis tre sukcese kaj neforgeseble! 
 
Nun iom da statistiko por ĝenerala bildo. Al la lingvotrejnado el 20 urboj de Rusio venis 43 diversaĝaj homoj (19 inoj kaj 24 viroj), el kiuj 24 havas Esperanto-staĝon pli ol 10 jarojn kaj 17 – malpli ol 10. Plej multnombre estis prezentita Jekaterinburgo (11 partoprenantoj) kaj Moskva regiono kun la ĉefurbo (8). 
 
La programo estis streĉa kaj tre interesa. Laboris lernogrupoj de tri lingvaj niveloj: A, B kaj C, ĉiu havis sian apartan programon, kompreneble, kun kelkaj komulaj eroj (kiel Malfermo, koncetro ks). Iom da programeroj de la grupoj B kaj C estis komunaj. 
La programo de A-grupo konsistis ĉefe el lecionoj —de matenmanĝo ĝis tagmanĝo kaj de tagmanĝo ĝis vespermanĝo. Tiujn lecionojn gvidis Andrej Grigorjevskij (u. Ŝumerlja) kaj Tatjana Vŝivceva (u. Miass), kio evidentiĝis esti bona kombino, ĉar ĉiu instruanto havas sian metodon: Andreo dinamik-komunikan, Tatjana gramatikan. La grupo estis diversaĝa kaj diverspreta lingve, la veraj startuloj preskaŭ foresis, aliaj — ve! — estis eternaj komencantoj. Por sukcese labori kun tiaj grupoj bezonatas speciala lerteco. Ŝajne, la instruantoj estis tamen kontentaj pri la rezultoj de sia laboro. 
Kun B-grupo laboris ĉefe Olga Ŝiljaeva (u. Glazov), kiu pripensis varian krean programon kaj ricevis multajn laŭdojn dum la Malfermo. Irina Gonĉarova (u. Odincovo) havis 3 lecionojn kun emfazo ĉe trejnado por parola parto de KER-ekzameno (dialogo, monologo kaj aŭdkompreno). Multaj programeroj de Ilja Gnusarjov (u. Penza) estis destinitaj por kuna laboro de la grupoj B kaj C.
Grupo C ricevis 6-horan kurson de Ilja Gnusarjov pri la ses periodoj de Esperanto-literaturo kaj de Irina Gonĉarova — trejnadojn pri aŭdkompreno kaj tradukado. 
Por B kaj C-niveluloj Petro Fedosov (u. Moskvo) kaj Aleksandro Mitin (u. Niĵnij Novgorod) okazigis tri interesegajn intelektajn ludojn. Ludoj lingvaj (“Ĉapelo” gvid’de Petro) kaj psikologiaj (“Homlupoj”), kompreneble, en Esperanto, furoris ankaŭ nokte, konkurante kun komuna kantado ĉirkaŭ la magneteca Sergeo Kumkov (u. Jekaterinburgo). 
Estis ankaŭ primovadaj programeroj. Olga Ŝilajeva okazigis Movadan Horon, kie oni parolis pri siaj planoj ene de Esperantujo. Kun multaj interesaj proponoj elpaŝis Jelena Kuznecova (u. Samara) kaj Sergeo Kumkov. Aleksandr Basov (u. Luberci) havis sian horan prelegon – pri MASI-projektoj, kiujn li mem aktive kunordigas. Temis pri filmetaro ĉe jutubo “Esperanto: la Unua Kanalo”, helpo al la granda Kondratjev-vortaro kaj la traduk-projekto “Lokalizu”.
Okazis ankaŭ fermita aktivula kunveno, kiu estis nemultnombra, sed impone reprezenta: Raja Kudrjavceva, Olga Ŝilajeva, Andrej Grigorjevskij, Aleksandr Mitin, Aleksandr Basov, Aleksandr Lebedev kaj Irina Gonĉarova. Temis pri estonto de la rusia Esperanto-movado, REU kaj REJM. La kunveno ne celis kaj ne faris iujn decidojn, sed estis utila zondado de la intencoj kaj inklinoj de la ĉeestantoj, ĉiu el kiuj estas aganta esperantisto kun sia unika movada sperto. 
La lastan vesperon ni ĝuis la komunan koncerton, kiun malfermis Petro Fedosov per superba deklamado de la zamenhofa “La Vojo” kaj finis la amuza teatraĵo laŭ la “Provizo” de Samuil Marŝak/ Mikaelo Bronŝtejn, kiun reĝisoris Irina Gonĉarova. Sed pinto de gajo kaj bonhumorigo estis sendube la kantado de Vadim Solovjov (u. Vladimir), kiu provokis iujn ridi ĝislarme. 
La programon kronis busa ekskurso tra la urbo kaj — por kelkaj feliĉuloj — tradicia restado en la gastama hejmo de Raja.
Ĉu mi ĉion rakontis al vi pri tiu ĉi elstara evento de la kuranta jaro? Kompreneble, ne. Pro tio mi pardonpetas de la legantoj kaj de tiuj homoj, kiujn mi ne menciis lige kun iliaj aranĝoj. Kio, tamen, nepre farendas, estas dankoj al Raja Kudrjavceva, kiu sukcesis venki ĉiujn malfacilaĵojn, kaj al Pavel Veselov (u. Tjumeno), nia teknika subteno kaj apogo. Ankaŭ al ĉiuj niaj brilaj programkontribuantoj kaj diligentaj partoprenantoj de la programeroj! 
 
Irina Gonĉarova
kunordiganto de MEA MASI