Programo de EsPrimo-6

Urboj: 

EsPrimo: 

30.04

11:00 - Alveno, loĝigo, registrado de partoprenantoj
14:00 - Tagmanĝo
15:00 - VIP-prezentoj (Vere Interesa Persono) - konatiĝo kun Svetlana Smetanina
16:00 - Paroliga kurso por komencantoj
            - Traduk-rondo
17:00 - Lingvaj kaj aktivaj ludoj por ĉiuj
            - Instruado de E-kantoj
19:00 - Vespermanĝo
20.00 - Solena malfermo. Interkona Vespero
22:00 - Strigumado

01.05


9:00  - Matenmanĝo
10:00 - Dunivela paroliga kurso por komencantoj
            -Traduk-rondo
11:00 - Sportado
12:00 - Prelego de Sergeo Pokrovskij
13:30 - Tagmanĝo
14:30 - Ronda tablo pri la regiona agado por la aktivuloj
            - Lingvaj ludoj por la ceteraj
17:00 - Sporta ludo ekstere
19:00 - Pikniko
20:30 - Koncerto de Mikaelo Povorin
22:00 - Gaja Vespero
00:00 - Strigumado

02.05


9:00   - Matenmanĝo
10:00 - Ekskurso al Akademiurbeto, vizitado de muzeoj, promenado tra la urbo
          - Tagmanĝo en la urbo
17:00 - Dunivela paroliga kurso por komencantoj
          - Traduk-rondo
19:00 - Vespermanĝo
20:30 - Komuna koncerto
22:00 - Strigumado

03.05


9:00  - Matenmanĝo
10:30 - Solena fermo
11:00 - Dunivela paroliga kurso por komencantoj
          - Traduk-rondo
13:30 - Tagmanĝo
15:00 - Forveturo 

Komentoj el VKontakte