Programo de EsPrimo-7

EsPrimo: 

 
la 7a de majo
10:00 – 12:00 Alveno, enloĝiĝo.
12:00 – 13:00 Registriĝo de la partoprenantoj.
13:00 – 14:00 Tagmanĝo.
14:30 – 15:30 Iom el historio de Esprimoj (spektado de la filmeto “Kiel tio komenciĝis”; retrospektive pri ĉiuj antaŭaj EsPrimoj).
15:30 – 16:00 Prezentado de la projekto “Portreta galerio” (kun kelkaj portretoj-rakontoj pri elstaraj esperantistoj en Uralo).
16:00 – 16:30 Duonhoro por aŭtora memesprimo. Viktor Kudrjavcev prezentas nevastekonatan version pri kreo de fama verko “ КонёкГорбунок”, kies aŭtoro P. Jerŝov estis loĝanto de Tobolsko.
16:30 - 17:30 Rakonto pri E–centroj en la mondo, kiujn bonŝancis viziti uralaj esperantistoj (pri Herzberg, Grezijono, Kvinpetalo, E-centro en Bjalistoko, E-muzeo en Vieno).
17:30 – 18:00 Duonhoro por aŭtora memesprimo. Aleksandr Osincev rakontas pri sia E-projekto “ Verda filmejo”.
18:00 - 19:00 Vespermanĝo.
19:30 – 20:00 Solena malfermo de “EsPrimo – 7”.
20:00 – 21:00 Amika vespero.
21:00 – 22:00 Koncerto de Darja Obrazcova.
22:00 – 23:00 Amika festeneto en neformala etoso.
23:00 – 01:00 Kinejo, kie eblas spekti E-filmojn.
23:00 – … Gufujo
 
la 8a de majo
08:00 – 08:30 Matena gimnastiko.
09:00 – 09:30 Matenmanĝo.
10:00 – 11:00 Gajaj lecionoj por komencantoj.
10:00 – 11:00 Horo por aŭtora memesprimo. Vladimir Opletajev prezentas apartajn erojn de sia estonte eventuala libro “Simboloj de Rusio”.
11:00 – 12:30 Seminario laŭ ĉefa temo “Generacioj de esperantistoj en E-movado de Uralo”
13:00 – 14:00 Tagmanĝo.
14:00 – 17:00 Ekskurso tra Tobolsko kun vizito de Kremlo kaj kelkaj muzeoj.
17:00 – 18:00 Viglaj ludoj en la freŝa aero ĉe la rivero Irtiŝ  aŭ en parko de Jermak.
18:00 – 19:00 Vespermanĝo.
19:30 – 20:00 Duonhoro por aŭtora memesprimo. Nikolao Neĉajev pri sia sperto traduki proverbojn aŭ pri verkado de hajkoj.
20:00 – 21:00 Koncerto de Alekseo Fomin.
21:00 – 23:00 Gaja vespero kun humuraĵoj, amuzaj skeĉoj, ludoj k.t.p.
23:00 – 01:00  Kinejo, kie eblas spekti E-filmojn.
23:00 – … Gufujo.
 
la 9a de majo
08:00 – 08:30 Matena gimnastiko.
09:00 – 09:30 Matenmanĝo.
10:00 – 11:00 Prezentado de interesaj E-projektoj en interreto far’ de A. Osincev.
11:00 – 12:00 Lingvaj ludoj por ĉiuj.
12:00 – 12:30 Solena fermo de ” EsPrimo -7”.
12:30 – 13:00 Komuna fotado.
13:00 – 14:00 Tagmanĝo.
14:00 – 18:00 Ekskursoj tra la urbo kun vizito de muzeoj.
18:00 – 19:00 Vespermanĝo.
 
Post 19:00 - Disveturo de la partoprenantoj.

Добавить комментарий

Комментарии из VKontakte