Pli detale pri EsPrimo-6

Urboj: 

EsPrimo: 

Datoj: 30.04-03.05/ 2009

Loko: La bazejo troviĝas je 40 kilometroj de Novosibirsko en pitoreska loko en arbaro kaj proksime de Akademiurbeto, kien estas planata ekskurso. Nin atendas piedira promenado tra la urbo kaj vizitoj en la muzeon de Suno kaj en la subĉielan muzeon de trajnoj.

Prezoj: 500 – 800 rubloj por tagnokto depende de la kondiĉoj de loĝado. Por infanoj sen loko estas grandaj rabatoj. Dulitaj ĉambroj ne multas. Mendu!

Manĝado: memzorge organizita de ni. Tamen estas diversaj ebloj manĝi:
1.Vi pagos po 200 rubloj tage kaj manĝos kune kun ĉiuj, laŭvice deĵorante en la kuirejo (triope unu-dufoje dum la aranĝo). Aktivaj deĵorantoj havos rabaton!
2.Vi krompagos 50 rublojn tage por ne deĵori
3.Vi manĝos memzorge. Kunprenu manĝaĵojn kun vi, proksimaj vendejoj ne estas.

Kondiĉoj : loĝado en 2-4-litaj ĉambroj, littolaĵojn oni donos. En nia dispono - teleraro, fornoj kaj malvarmigilo. Koridoraj komunaj necesejoj. Duŝejoj. Estas komuna ĉambro por kunsidoj kaj programeroj.

Aliĝkotizoj dependas de la periodo de aliĝo.

Комментарии из VKontakte