Kelkaj impresoj pri "EsPrimo-9" de jekaterinburgaj gejunuloj

Urboj: 

EsPrimo: 

Jekaterina Zamyslova, Jekaterinburg
Jekaterina Zamyslova, Jekaterinburg
Aleksandra Osipova, Jekaterinburg
Aleksandra Osipova, Jekaterinburg
Pavel Vavilin, Jekaterinburg
Pavel Vavilin, Jekaterinburg

Jekaterina Zamyslova, Jekaterinburg

Kun granda plezuro mi partoprenis nian regionan renkontiĝon “Esprimo-9” en Tjumeno!

Al mi plaĉis, ke ni loĝis en bela, komforta ripozejo "Raduga" apud la urbo. Kontrau ne tre altaj prezoj pro loĝado kaj manĝado, ni ricevis kondiĉojn pli bonajn, ol ni povis deziri: modernajn, helajn ĉambrojn, mirindan naturon ĉirkaŭe, bongustajn manĝojn trifoje.

La vojaĝo de nia dekpersona E- grupo de Jekaterinburgo al Tjumenj kaj reen ankau estis tre sukcesa, ĝoja kaj gaja. La renkontiĝo donis al ni ŝancon praktiki Esperanton kaj pasigi interesan tempon kune kun niaj malnovaj kaj novaj amikoj el diversaj urboj.

Nia grupo havis kelkajn genovulojn, kaj mi pensas, ke la vojaĝo kaj partopreno en la renkontiĝo helpis al ili kompreni: ĉu Esperanto estas interesa afero aŭ ne. Mi esperas, ke la renkontiĝo plaĉis ankau al ili, kaj ili volos estonte viziti esperantajn renkontiĝojn ankorau multfoje. Mi atendas iliajn impresojn de la vojaĝo!

Grandan dankon al la organiza teamo de la renkontiĝo! Ĉio pasis bone, glate, interese kaj gaje! Laŭ mi la plej interesaj programeroj estis: Peĉa-Kuĉa, leciono de dancoj, sportumado kaj Festo de Jubileo de Revo, dum kiu estis tre amika kaj ĝoja etoso, ni gustumis la bongustan kukon, bakitan de tjumena esperantistino Elvira kaj gaje dancis.

Dankon al ĉiuj, kun kiuj mi pasigis belegan tempon dum la renkontiĝtagoj! Mi ne tre ofte vizitas E-renkontiĝojn, sed ĉiu foje mi ĝojas kiel infano, kiam vidas ĉiujn E-amikojn! Esperanto havas grandan lokon en mia koro!

 

Nia renkontigxejo estis la bazejo "Raduga"

 

Tiel romantike aspektis la bazejo nokte

 

Katja inter malnovaj kaj novaj E-amikoj

 

Sasxa Osincev dum la programero "Pecxakucxo", kiun li gvidis

 

Ankau Katja tre sxatas danci, sed shi, bedaurinde, devis foti..

 

Gejunuloj dum la metiejo pri dancado.

 

Dum "lingvaj ludoj", kiujn gvidis Dasxa Zelenina, estis tre gaje

 

Dum  la festo, dedicxita al 40-jara jubileo de tjumena E-klubo "Revo"

 

Jekaterinburganoj disdonas al la tjumenanoj donacetojn, speciale preparitajn okaze de la jubileo

 

La jubilea festo komencigxis de la amika valso

 

La tablo por la jubilea festeno pretas

 

Gaja dancado dum la jubilea festo

 

"Ho, miaj amikoj sinceraj..."

 

Aleksandra Osipova, Jekaterinburg

“ EsPrimo-9” estis la dua EsPrimo por mi. Kaj la unua en mia vivo okazis en Tobolsk, en 2011-a.

 Sendube, la ĉi-jara renkontiĝo tre sukcesis. En tio estis granda merito de tjumenanoj, kiuj montris sin kiel tre bonaj organizantoj. Jam de la momento de nia alveno per trajno al Tjumena stacidomo ni eksentis nin “en bonaj manoj”, ĉar malgrau la frua matena horo nin atendis tie Marina Stepaĉova. Tio estis tre agrable.

Du belegajn tagojn ni pasigis en tre pitoreska loko apud Tjumeno, en komforta bazejo “Raduga”. Freŝa arbara aero, apuda rivero, bela prizorgita kaj pura teritorio de la bazejo, komfortaj kondiĉoj – ĉio ĉi kreis agrablan kaj senĝenan etoson por la komunikado kaj realigo de la programo de “EsPrimo-9”.

Persone por mi similaj renkontiĝoj estas, antau ĉio. festo de komunikiĝo. Mi jam konis multajn el la partoprenantoj kaj estis tre agrable revidiĝi kun miaj malnovaj amikoj, ja ni loĝas en diversaj urboj kaj ne povas ofte renkontiĝi. Sed ankau la novaj konatiĝoj donacis al mi amason de pozitivaj impresoj. Mi opinias, ke tre utilaj por senperaj kontaktoj inter gejunuloj estis danca metiejo, kuna sportumado kaj diversaj ludoj.

Krome mi plezure mergiĝis en la Esperantloingvan medion de la renkontiĝo dank’ al diversaj prezentaĵoj, konkursoj kaj aliaj variaj programeroj  kadre de la renkontiĝo. Ĉi tio helpis al mi plibongi mian lingvokonon kaj ekscii multan novan. Mi tre ŝatus libere posedi Esperanton por facile komunikiĝi kun esperantistoj de diversaj landoj!   

La organizanto de "EsPrimo-9", Marina Stepacxova, dum la solena malfermo de la renkontigxo.

 

La organizanto de "EsPrimo-9" en Tjumeno, Pavel Veselov, facile trovas komunan lingvon kun teknikajxoj.

 

Novosibirskaninoj en la korto de la bela kaj komforta bazejo "Raduga"

 

La renkontigxon partoprenis multe da gejunuloj el diversaj urboj.

 

Neforgesebla, gaja dancado!

 

Ho, cxakarera!

 

Sportumado en la  fresha aero.

 

 Dum la interkona vespero

Gajaj prezentajxoj de la interkona vespero

 

Irina Goncxarova gvidis dum "EsPrimo-9" la "rondan maltablon" pri instruado

 

Lingvaj ludoj por gejunuloj

 

Pavel Vavilin, Jekaterinburg

La unuan fojon mi partoprenis la regionan renkontiĝon -“EsPrimon”-n. Antaŭe mi neniam partoprenis similajn aranĝojn, tial mi ne povas kompari kun io. Sed multo al mi plaĉis.

Unue tio, ke mi vojaĝis al Tjumeno kaj malkovris por mi la belan urbon, kun interesaj historiaj kaj arkitekturaj vidindaĵoj; la urbo plaĉis al mi.

Due, mi konatiĝis kun multaj esperantistoj. Tio plaĉis al mi  eĉ pli, ol la urbo. Inter esperantistoj multas interesaj personoj, “EsPrimon – 9” partoprenis multaj spertaj esperantistoj, tre bone parolantaj Esperante kaj mi plezure auskultis ilian paroladon. Sed multis ankaŭ junaj personoj, kiuj tre interesiĝas pri la lingvo kaj ankaŭ nemalbone posedas ĝin. Estas tre utile konatiĝi kun tiuj samaĝuloj kaj tio igas min lerni Esperanton pli bone.

Trie, al mi plaĉis ankaŭ la programo de “EsPrimo-9”, en kiu estis utilaj prelegoj, allogaj programeroj, interesaj teatraĵoj,  dancoj, kantoj, muziko. Mi tre ŝatis aŭskulti la radioteatraĵeton “Tabla Laktolo”. Ankaŭ plaĉis al mi, ke ni kune ludis viglajn sportajn kaj ĉetablajn ludojn. Dum la renkontiĝo mi mem gvidis metiejon pri dancado. Estis interesa sperto por mi, ĉar la unuan fojon mi faris tion en Esperanto.  Mi ĝojis, ke multaj volonte dancis.

Tio estis tre interesa, utila kaj memorinda E-renkontiĝo! Dankon al ĉiuj partoprenintoj pro la ricevitaj de mi bonaj impresoj!

Pavlo kun la novaj E-amikoj dum "EsPrimo-9"

 

Kelkaj esperantistoj-spertuloj: S.Strasxnenko el Rigo, I.Goncxarova el Odincovo, R.Bolshakov el Moskvo, V.Minin el Tomsko

 

Ankorau unu bele esperanto-parolanta spertulo Vladimir Opletajev

 

Aleksandro Kalasxnikov - sperta esperantisto el Tjumeno

 

Vespere, en la rondo de samagxuloj

 

Gejunuloj sxatis ludi

 

Dum lingvaj ludoj kaj konkursoj

 

Sportumado en la korto de la bazejo. Supre staras la gajnintoj.

 

Dum la prezentado de la radio-teatrajheto

 

Prezentado de la radio-teatrajxeto  "Tabla Laktolo"

 

Metiejon pri dancado gvidis Pavel Vavilin

 

Komuna foto de "EsPrimo-9"

 

Добавить комментарий

Комментарии из VKontakte