Programo de la 4-a, Printempa Lingvotrejnado en Jekaterinburgo

Urboj: 

Aranĝoj: 

La moto de la Printempa lingvotrejnado, esprimita per la versa linio de Nikolao Kurzens “Halti sur vojo al alto – signifas regliti”, estas bona kompaso, montranta al ĉiuj aliĝintoj vojon al perfektiĝo. Sube vi povos vidi la tagordon kaj la tutan instrŭhoraron de ĉi – jara lingvotrejnado por la grupoj A- , B-  kaj C-nivelaj.Tagordo de la 4-a Lingvotrejnado

 

A-grupo

B-grupo

C-grupo

 

La 1-a de majo

8.00 – 10.00

Alveturo de la partoprenantoj, enloĝiĝo en la sanatorion.

8.00 – 10.00

10.00 – 11.00

Matenmanĝo

10.00 – 11.00

11.00 – 12.00

Registrado de la partoprenantoj.

11.00 – 12.00

13.00 – 14.00

Tagmanĝo

13.00 – 14.00

14.00 – 15.00

Solena malfermo de la 4-a Lingvotrejnado

14.00 – 15.00

15.00 – 16.00

Ni lernas Esperanton /lecionoj kun Andrej Grigorjevskij/ ĝis 18.30

Kiel plibonigi nian lingvan nivelon /Ilija Gnusarjov/

15.00 – 16.00

16.00 – 17.00

Konversacia rondo /Irina Gonĉarova/

La unua periodo de Esperanto-literaturo /Ilija Gnusarjov/

16.00 – 17.00

17.10 18.10

Gramatiko ŝerce kaj lude /Olga Ŝilajeva/

Laboratorio. Tradukarto 1. /Irina Gonĉarova/

17.10 18.10

18.15 19.00

Mia sperto riĉigi la vortprovizon /Aleksandr Mitin/

18.15 19.00

19.00 – 20.00

Vespermanĝo

19.00 – 20.00

20.00 – 22.00

Amika vespero, interkonatiĝo /Raja Kudrjavceva/

20.00 – 22.00

22.00 – 24.00

Vespera luda programo

22.00 – 24.00

La 2-a de majo

9.00 – 10.00

Matenmanĝo

9.00 – 10.00

10.00 – 11.00

Ni lernas Esperanton /lecionoj kun Andrej Grigorjevskij/

Aŭdkompreno(respondoj al la demandoj pri aŭditaj tekstoj laŭ modelo de la parola parto de KER–ekzameno) /Irina Gonĉarova/

La dua periodo de Esperanto-literaturo /Ilija Gnusarjov/

10.00 – 11.00

11.00 – 12.00

Lingva ludo “Mediakompostisto” /Petro Fedosov/

11.00 – 12.00

12.00 – 13.00

Proverboj por ĉiu tago /paroliga, Olga Ŝilajeva/

La tria periodo de Esperanto-literaturo /Ilija Gnusarjov/

12.00 – 13.00

13.00 – 14.00

Tagmanĝo

13.00 – 14.00

14.30 – 16.00

Ni lernas Esperanton /lecionoj kun Andrej Grigorjevskij/ ĝis 18.30

Legado kaj pridiskuto de la rakonto “Celstacio” de Czeslaw Ostankowicz /Ilija Gnusarjov/

Laboratorio. Tradukarto 2. /Irina Gonĉarova/

14.30 – 16.00

16.10 – 17.20

Ni verku la gazeton de Lingva trejnado /Olga Ŝilajeva/

La kvara periodo de Esperanto-literaturo /Ilija Gnusarjov/

16.10 – 17.20

17.30 19.00

Intelekta ludo “Ĉies ludo” /Aleksandr Mitin/

17.30 19.00

19.00 – 20.00

Vespermanĝo

19.00 – 20.00

20.00 – 22.30

Prezentaĵo “Teo kaj Amo” – pli ol festivalo de Esperanto – filmoj”. Spektado de la premiitaj filmoj. Teumado akompane de nacia ĉina muziko /Olga Ŝilajeva/

20.00 – 22.30

22.30 – 24.00

Komuna kantado akompane de gitaro /Sergej Kumkov, Konstantin Ĥlizov/

22.30 – 24.00

La 3-a de majo

9.00 – 10.00

Matenmanĝo

9.00 – 10.00

10.00 – 11.00

Ni lernas Esperanton /lecionoj kun Andrej Grigorjevskij/

Reĝo, kiu reĝis dum sep tagoj” (paroliga leciono) /Olga Ŝilajeva/

La kvina periodo de Esperanto-literaturo /Ilija Gnusarjov/

10.00 – 11.00

11.00 12.00

Literatura ludo “Kial oni ne diras?” /Petro Fedosov/

11.00 12.00

12.00 – 13.00

Movada horo (movadhistoria, paroliga) /Olga Ŝilajeva/

12.00 – 13.00

13.00 – 14.00

Tagmanĝo

13.00 – 14.00

14.30 – 16.00

Ni lernas Esperanton /lecionoj kun Andrej Grigorjevskij/ ĝis 18.30

Legado kaj pridiskuto de la rakonto “Zozo, la dek sepa regulo de la Fundamento” de Louis Beaucaire /Ilija Gnusarjov/

Aŭdkompreno(respondoj al la demandoj pri aŭditaj tekstoj laŭ modelo de la parola parto de KER-ekzameno) /Irina Gonĉarova/

14.30 – 16.00

16.15 – 17.30

Lernu la lingvon per Esperanto-kantoj”/Konstantin Ĥlizov/

16.15 – 17.30

17.45 – 19.00

Fajnaĵoj kaj nuancoj de bildpriskriboj /Irina Gonĉarova/

Esperanto-literaturo ekde 1993 jaro /Ilija Gnusarjov/

17.45 – 19.00

19.00 – 20.00

Vespermanĝo

19.00 – 20.00

20.00 – 20.45

Rakonto pri la studado en la fakultato de Esperantologio kaj interkingvistiko en Poznana universitato /Ilija Gnusarjov/

20.00 – 20.45

21.00 – 22.30

Komuna koncerto de la partoprenantoj de la aranĝo /Konstantin Ĥlizov, Sergej Kumkov/

21.00 – 22.30

22.30 – 24.00

Vespera luda programo

22.30 – 24.00

La 4-a de majo

9.00 – 10.00

Matenmanĝo

9.00 – 10.00

10.00 – 11.00

Ni lernas Esperanton /lecionoj kun Andrej Grigorjevskij/

Mia sperto riĉigi la vortprovizon /Aleksandr Mitin/

Fajnaĵoj kaj nuancoj de bildpriskriboj /Irina Gonĉarova/

10.00 – 11.00

11.10 – 12.15

Literatur-kultura kvizo /Ilija Gnusarjov/

11.10 – 12.15

12.15 – 13.00

Enmanigo de certigiloj de la 4-a Lingvotrejnado kaj solena fermo de la aranĝo

12.15 – 13.00

13.00 – 14.00

Tagmanĝo

13.00 – 14.00

14.00 – 18.30

Ekskurso tra la urbo

14.00 – 18.30

19.00 – 20.00

Vespermanĝo

19.00 – 20.00

20.00

Adiaŭo kaj disveturo de la partoprenantoj

20.00

 

Добавить комментарий

Комментарии из VKontakte